Zapoznaj się z naszą gazetką promocyjną

Nasze sklepy

Zapraszamy do zapoznania się z lokalizacjami naszych sklepów

To najstarsza zinstytucjonalizowana firma handlowo-produkcyjna na terenie Sanoka. Przed jej powstaniem, handel zdominowany był przez prywatnych kupców, którzy narzucając wysokie ceny bezpośrednio wpływali na poziom życia miejscowej społeczności. I wtedy właśnie w celu poprawy warunków ekonomicznych ludzi, zrodziła się myśl powołania do życia placówki Spółdzielczej. Pierwsze posiedzenie organizacyjne odbyło się 29 października 1937 r., na którym postanowiono założyć Spółdzielnię robotniczą pod nazwą Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Sanoku. Statut założycielski nr 6208 został zatwierdzony 28.03.1938 r. przez Związek Spółdzielni Spożywców R.P. „SPOŁEM” w Warszawie.